Visioon ja missioon

 


Visioon

Oleme innovaatiline, arendav ja turvaline õpikeskkond, kus lapse õpihuvi ja tegutsemisrõõmu toetavad professionaalsed ja pühendunud töötajad.

 


Missioon

Ristikheina lapsed kasvavad loovateks, algatusvõimelisteks, hoolivateks, avatuteks ning endasse uskuvateks.


Õppekava lühitutvustus

Tartu lasteaia Ristikhein õppekava lähtub riiklikust õppekavast:

  • rahva- ja kirikukalendri tähtpäevadest
  • arvestab õpetatavate ainete omavahelisi seoseid
  • annab süsteemse ja tervikliku ettevalmistuse eluks ja kooliks
  • on avatud süsteem ja võimaldab sujuva ülemineku eelkoolist kooli
  • lasteaias jääb lapse põhitegevuseks siiski mäng, läbi mängu areneb lapse suhtlemis- ja koostööoskus

Lasteaia arengukava

Tartu Lasteaia Ristikhein arengukava aastateks 2014-2020

 


 

https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/LiitunudRoKO_plakat1.png                                 

 

 

 


border1

Call Now Button