Visioon ja missioon

 


Roheline Kool

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco Schools Global.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohkem infot Rohelise Kooli kohta saab Tartu Loodusmaja kodulehelt.

Lasteaed ühines Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2019. Rohelise Kooli töörühmade koosolekute protokollid

Lasteaia Rohelise Kooli programmi tegevusi kajastatakse Facebook´i leheküljel  Ristikheina Roheline Kool

2021-2022 õppeaasta põhiteemad Ristikheina lasteaias on transport, kliimamuutused ja tervis.

Tegevuskava 2021-2022 õ.a.

 

https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/LiitunudRoKO_plakat1.png

Töörühma liikmed 2021-2022 õppeaastal: Kadi Kutsar, Evelin Piir, Iivi Ojarand, Leelo Nirk, Aulika Karo, Keiu Kollist, Inna Männiste.


 

Visioon

Oleme innovaatiline, arendav ja turvaline õpikeskkond, kus lapse õpihuvi ja tegutsemisrõõmu toetavad professionaalsed ja pühendunud töötajad.

 


Missioon

Ristikheina lapsed kasvavad loovateks, algatusvõimelisteks, hoolivateks, avatuteks ning endasse uskuvateks.


Õppekava lühitutvustus

Tartu lasteaia Ristikhein õppekava lähtub riiklikust õppekavast:

  • rahva- ja kirikukalendri tähtpäevadest
  • arvestab õpetatavate ainete omavahelisi seoseid
  • annab süsteemse ja tervikliku ettevalmistuse eluks ja kooliks
  • on avatud süsteem ja võimaldab sujuva ülemineku eelkoolist kooli
  • lasteaias jääb lapse põhitegevuseks siiski mäng, läbi mängu areneb lapse suhtlemis- ja koostööoskus

Lasteaia arengukava

Tartu Lasteaia Ristikhein arengukava aastateks 2021-2027

 


 

                                 

 

 

 


border1

Call Now Button