Töötajad


Direktor Margot Fjuk

Õppealajuhataja Kadi Kutsar

Majandusjuhataja Vilve Rattiste

Sekretär Maie Metsnõmm


Muusikaõpetajad Veera Potaśenkova ja Tiivi Marken

Liikumisõpetaja Leelo Nirk


Logopeed Merike Kärner


Tugiteenuste koordinaator Aulika Karo  meiliaadress: Aulika.Karo@post.raad.tartu.ee


Eripedagoogid Epp Tulviste meiliaadress epp.tulviste@post.raad.tartu.ee    ja Ann Liblik meiliaadress ann@liblik.ee


Psühholoog Elis Sarapuu meiliaadress elis.sarapuu@tugiteenused.tartu.ee   telefon 5288907


Kokad Merili Suur ja Manuel Gomez


Koristaja Aili Posti


border1

Call Now Button