Töötajad


Direktor Margot Fjuk

Õppealajuhataja Kadi Kutsar

Majandusjuhataja Vilve Rattiste

Sekretär Maie Metsnõmm


Muusikaõpetajad Veera Potaśenkova ja Tiivi Marken

Liikumisõpetaja Leelo Nirk


Logopeedid Merike Kärner ja


Tugiteenuste koordinaator Aulika Karo  meiliaadress: Aulika.Karo@post.raad.tartu.ee


Eripedagoog Epp Tulviste


Psühholoog Elis Sarapuu meiliaadress elis.sarapuu@tugiteenused.tartu.ee   telefon 5288907


Kokad Merili Suur ja Manuel Gomez

Abitööline


Koristaja Aili Posti

Remondimees Enno Roopalu


border1

Call Now Button