Töötajad


Direktor Margot Fjuk

Õppealajuhataja Kadi Kutsar

Majandusjuhataja Vilve Rattiste

Sekretär Maie Metsnõmm


Muusikaõpetajad Veera Potaśenkova ja Tiivi Marken

Liikumisõpetaja Leelo Nirk


Logopeedid Ene Laas ja Merike Kärner


Tugiteenuste koordinaator Aulika Karo  meiliaadress: Aulika.Karo@post.raad.tartu.ee


Eripedagoog Epp Tulviste


Kokad Merili Suur ja Manuel Gomez

Abitööline Aili Posti


Koristaja Taina Jõesuu

Remondimees Enno Roopalu


border1

Call Now Button