Nipinurk


Õigusaktid

Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja seal väljaarvamise kord:

Tartu Linnavalitsuse määrus. Kehtiv alates 06.07.2015


Tugiteenused Tartu linnas

Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus

Tartumaa Rajaleidja keskus


Kasulikke viiteid:

Lasteaia Ristikhein õpetajate koostatud interaktiivsete õppemängude lingikogu  – hetkel uuendamisel

Lasteaia Ristikhein õpetajate poolt koostatud rahunemist ja keskendumist soodustavate harjutuste, muusika jms lingikogu

Kas laps on kooliks valmis?   http://www.antslakk.edu.ee/pdf/Opioskused.pdf

 

 


border1

Call Now Button