Hoolekogu teated

 Hoolekogu koosolek toimub 23. novembril kell 17.00.

Seoses Tartus kujunenud olukorraga toimub koosolek õuealal, suure paviljoni all.

Koosoleku  päevakord:

1.Hoolekogu koosoleku rakendamine

*hoolekogu esimehe valimine
*hoolekogu aseesimehe valimine
*hoolekogu koosolekute protokollija valimine

2.Lasteaia kodukorra kinnitamine ( saadetud 08.10.2020).

3.Lasteaia arengukava kooskõlastamine (saadetud 08.0.2020).

4.Lasteaia rühmaliikide tutvustamine

5.Uute töötajate värbamine ja nende toetamine sisseelamise perioodil.

6.Töö korraldamisest haiguste ja puhkuste perioodil.

7.2019/2020õppeaasta aruanne.

8.Kohal algatatud küsimused.


border1

Call Now Button