Hoolekogu teated

 1. märtsi 2020.a. hoolekogu koosoleku eeldatav päevakord:

  1.Ülevaade hoolekogude koostööseminarist. (R.Rekand)

  2.Tagasiside laste rahulolust lasteaias. (M.Fjuk)

  3.Muudatused lasteaia päevakavas (M.Fjuk)

  4.Ülevaade projektidest. (M.Fjuk)

  5.Lasteaia missioon ja visioon aastateks 2021-2023. (Töö gruppides)

  6.Lastaia 2020.a eelarve. (M.Fjuk)

  7.Kohalalgatatud küsimused.

 

Märkus: Hoolekogu päevakord võib täieneda.

 

Rasmus Rekand

hoolekogu esimees

 

 


border1

Call Now Button