Uudised

Alates 1.septembrist 2020 on hommikuseks valverühmaks (kell 7.00-7.30) Tähekeste rühm, mis asub A-tiiva esimesel korrusel.

 

Lgp. Lapsevanem!

Tartu linnavalitsuse kriisimeeskond on lasteaedade juhtidele ja töötajatele andnud soovituslikud juhised, kuidas peaks algaval õppeaastal koroonaviiruse jätkuva ohu taustal toimima. Sellest lähtuvalt toimub laste üleandmine nii hommikul kui õhtul lasteaia välisuksel. Lapsevanemad alates 1.septembrist majja siseneda ei tohi. Erandina võivad majja siseneda  lasteaeda tulevate uute laste vanemad, kui see on vajalik lapse lasteaiaga harjumiseks. Lasteaia siseruumides on lapsevanematel kohustuslik kanda maski!

Loodame Teie mõistvale suhtumisele ning soovime kõikidele ohutut ja meeldivat uue õppeaasta algust!

 

 

 

 

Kriisimeeskonna juhised lasteaedade juhtidele ja töötajatele ning lapsevanematele seoses COVID-19 puhanguga Tartus              11.08.2020 nr 13-7.1/09601

Tänase, 11. augusti, seisuga on Tartu linnas tuvastatud kokku 59 Covid-19 postiivse testi andnud isikut ja on arvata, et see number kasvab veegi. See on oluliselt suurem number, kui oli kevadise viiruselaine tipphetkel (25.03. oli 43 haigestunut). Seetõttu eeldab praeguse Covid-19 puhanguga toimetulek kõikidelt vastutustundlikku ja üksteisest hoolivat käitumist ja tegutsemist. Oluline on jätkuvalt olla tähelepanelik, jälgida distantsi ja hügieenireegleid ning isegi kergete haigustunnuste ilmnemisel (kurguvalu, köha, nohu, hingamisraskused, palavik) jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
Tartu kriisimeeskond annab järgmised juhised:
Lasteaeda toomine. Lasteaeda võib tulla ainult terve laps ja teda toob terve lapsevanem. Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul. Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja lapsevanemale üleandmine korraldada võimalusel õuealal või tuulekojas. Lapse lasteaeda tulekul hindab rühmatöötaja lapse tervise seisundit (ja sh võimalusel mõõdab kontaktivabalt lapse
kehatemperatuuri).
Lasteaiaga harjutamine. Esimest korda lasteaia või lastehoiu teed alustava lapse puhul vältida tavapärast lasteasutusega harjutamist viisil, kus lapsevanem on vahetult rühmaruumis oma ja teiste laste juures. Põhjendatud vajadusel võib harjutamist korraldada õuealal (lapsevanema osalusel), siiski palume usaldada kompetentseid rühmameeskonna liikmeid (harjutamine ilma lapsevanema osaluseta). Ainult erijuhul, kui õueala puudub või territoorium on liiga väike, võib lapsevanem minna lapsega riidehoidu ja saata rühmaukseni. Siseruumides on lapsevanematel soovituslik kanda maski.
Tegevused lasteaias. Igapäeva tegevused viia lasteaias läbi väiksemates gruppides ja eelistades õuetegevusi ning seeläbi vähendada lähikontakte. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta üks temale tähtis mänguasi (nt kaisukas).
Tegevused lasteaias Covid-19 diagnoosi (kui isik on testitud ja testi tulemus oli positiivne) või lähikontakti korral:
· Kui õpetaja/rühmatöötaja/laps käis sümptomitega lasteaias ja liikus erinevates rühmades ja /või ruumides, tuleb antud lasteaed sulgeda.
· Kui õpetaja/rühmatöötaja/laps käis sümptomitega lasteaias ühe rühma piires ja teiste ruumides ei olnud, siis suletakse vaid antud rühm.
· Kui positiivse testi tulemuse on andnud lapsevanem, kelle laps käis ikkagi 3-5 päeva enne seda lasteaias, viibis ainult oma rühmaruumis, siis suletakse vaid antud rühm. Lapsevanem peab olukorrast lasteaeda viivitamatult teavitama.
· Kui kui õpetaja/rühmatöötaja/laps on osutunud lähikontaktseks, tuleb järgida kõiki Terviseameti antud juhiseid (jääda eneseisolatsiooni, jälgida oma tervist), haigustunnuste tekkimisel (nohu, köha, kurguvalu, palavik, hingamisraskus vms) võtta ühendust oma perearstiga ja võtta saatekiri testimisele. Lasteaeda ega rühma sulgema ei pea.
· Kui lapsevanem oli lähikontaktne positiivse testi andnud isikuga (nt töökaaslane), siis sel juhul lapsevanem jääb eneseisolatsiooni ja last ei vii ka lasteaeda! Lasteaiarühm jääb sel juhul avatuks, (jälgitakse tervist ja hügieeninõudeid, ollakse tähelepanelikud).
Lasteaia kohatasu. Kui koroonaviiruse leviku tõttu tuleb sulgeda lasteaed või mõni rühm, siis selle aja eest, mil rühm või lasteaed kinni oli, linn lasteaia kohatasu ei küsi. Tagasiarvestus on näha järgmise kuu kohatasu arvel.
Lisainfot:
· Täpsemad käitumisjuhised viiruse leviku ennetamiseks: https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc

 

 

ÜLELINNALISED TUNNUSTUSED:

Tartu Aasta Haridusjuht 2019 nominendiks sai lasteaia direktor Margot Fjuk.

Tartu Aasta Õpetaja 2019 tiitliga tunnustati Mõmmide rühma õpetajat Aulika Karo.

Tartu Aasta Õpetaja 2017 tiitliga tunnustati Põrnikate rühma õpetajat Evelin Piir´i.

 

 

 

border1

Call Now Button