Ajalugu


Lasteaia Ristikhein eelkäijateks on olnud 17.juunist 1968.a. – 31.detsembrini 1993.a. Tartu Lihakombinaadi Lastepäevakodu, mis oli ametkondliku alluvusega haridusasutus ja alates 1.jaanuarist 1994.a. munitsipaalalluvusega Tartu 17. Lastepäevakodu.
1.septembrist 1986.a. kuni 31.maini 2000.a. paiknesid lasteaias Tartu Forseliuse Gümnaasiumi esimesed klassid. Maja ruumides alustas oma tegevust ja tegutses kolm aastat Tartu Waldorfkool. Maksimaalselt on ühel aastal lasteaias paiknenud viis klassikomplekti. Seega töötas lasteaed struktuuriliselt (rühmad ja klassid) aastatel 1986 –2000 lasteaed-algkoolina.
Nimetus Tartu Lasteaed Ristikhein (end. lastepäevakodu) kinnitati asutusele 11.detsembril 2000.a.
Tartu Lasteaed Ristikhein asub Ropka linnaosas looduskaitse all olevas Ropka pargis. Lasteaia avar territoorium ja heakorrastatud park loovad head võimalused loodusega lähedalt tutvumiseks, laste kehaliseks arendamiseks ja suurürituste korraldamiseks. Alates 2008.a. sügisest on lasteaial oma laululava, mis võimaldab läbi viia kontserte ja pidusid ka õues.

2013.a. aprillis avasime kolmeteistkümnenda rühma.

Lasteaia eripära:

Lasteaia süvendatud tegevussuunad on:
1. Majandusõpe (sealhulgas kokandustunnid)
2. Keskkonnakasvatus
3. Terviseedenduslik tegevus
4.  Pärimuskultuuri sihipärane populariseerimine läbi rahvakalendri tähtpäevade, rahvatantsude,- laulude ja -muusika

Rakendatavad metoodikad on Reggio Emilia ja avastusõpe.

Lasteaias on mitmekülgne huvitegevus. Koos lasteaialastega võivad tasulistes huviringides osaleda ka lasteaias mittekäivad lapsed.

Valida on järgmiste huviringide vahel:
1. Inglise keel
2. Kunstiring
3. Judo
4. Jalgpall
5. Iluvõimlemine
6. Puutööring
7. Kergejõustik
8. Kolme Põrsakese teadusring
9. Flöödiõpe
10. Individuaalsed klaveritunnid

Lasteaias on olemas suusad ning toimub suusatamise õpe. Iga-aastaselt toimuvad mitmed spordiüritused (sügisene krossijooks, talvised klotsijooksu meistrivõistlused). Kord kuus külastavad lasteaeda lasteteatrid. Tähistatakse kõiki suuremaid rahvakalendri tähtpäevi.

Igal vanemal, kes soovib tuua oma last lastekollektiivi, on võimalik eelnevalt tutvuda lasteasutuste õppe-ja elukorraldusega. Lapse kergemaks kohanemiseks soovitame vanemal koos lapsega võtta osa beebikoolist, laste pidudest ja käia mängimas õuealal.

Lasteaed Ristikhein on avatud tööpäeviti kl. 7.00-18.00.

Laste vastuvõtt lasteaia vabadele kohtadele toimub aastaringselt läbi Tartu linna haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

border1
Call Now Button