Ristikhein

Virtuaaltuur

Lasteaia tasu

1. Lasteaiakoha kasutamine ja lõpetamine on sätestatud Tartu Linnavalitsuse 30.juuni 2015.a. määrusega nr 10
Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

2. Lapse toidukulu kolme söögikorra eest – hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode.
Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor.
Toidukulu päevamaksumused sõime- ja aiarühmades on alljärgnevad:

  • lasteaias Ristikhein 2.34€ päev (hommikusöök 0.61, lõunasöök 1.17 ning õhtuoode 0.56 eurot), toitlustaja Baltic Restaurants.

Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt eelneval tööpäeval toitlustaja poolt määratud kellaajaks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.
Tartu linna majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik saada toitlustamise toetust.

3. Lapsevanema poolt kaetav osa
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa 15% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ühe lapse kohta.
Alates 01.01.2020.a on kõikides Tartu munitsipaallasteaedades lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 81 eurot.
Lapsevanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord ja tingimused on sätestatud Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määruses nr 52.
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:

1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016a määrus nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”

4. Üldjuhul viivad huvitegevust lasteasutuses läbi mittetulundusühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning osalustasu määratakse nende poolt. Kui huvitegevust viib läbi lasteasutus ise, siis osalustasu kehtestab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond oma korraldusega.