Ristikhein

Virtuaaltuur

Meie projektid

 • Tartu Linnavalitsuse rahastatud õppekava toetav projekt “Ristikhein loob elurikkust” summas 1213 eurot. Projekti eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine elurikkuse säilitamise ja loomise vajalikkusest ning praktiliste tegevuste kaudu elurikkuse suurendamine lasteaia territooriumil. Projektil on kaks alasuunda- praktiline tegelemine taimekasvatusega (õppeaia loomine) ning teadmiste suurenemine putukate olulisusest ökosüsteemis. 
 • Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekt “Positiivsed emotsioonid loodusest” summas 400 eurot. Projekti  tegevuste käigus saavad Ristikheina lasteaia 6-7 aastaste laste rühmad külasta Vapramäe metsaradasid ja osaleda kahes aktiivõppe programmis. Laanelillede rühma lapsed õpivad looduses helisid leidma ja neid ise looma ning Sinilillede rühma lapsed õpivad tunnetama loodust erinevate meeltega. 
 • Koolikava kaasnevate haridusmeetmete raames määras PRIA lasteaia projektile toetuse summas 1079,80 eurot. Sellele lisandub lasteaiapoolne omafinantseering, mille suurus selgub projekti kõikide tegevuste ja kulutuste lõpuks. Projekt sisaldab erinevaid tegevusi ja talude/muuseumite külastusi. Õppeprogrammid on Andre Juustufarmis, Sarve Heaolutalus, Eesti Piimandusmuuseumis ja Eesti Maaelumuuseumis. Lisaks arendatakse edasi lasteaia kasvuala ja üks rühm valmistab smuutit.

 • Tartu Linnavalitsuse rahastatud õppekava toetav projekt “Ristikheina lugu muusikas” summas 1435 eurot. Projekti eesmärgiks on laste arengu toetamine muusika kaudu ja rühmades toimuvate õppetegevuste mitmekesistamine erinevaid muusikalisi vahendeid ning võimalusi kasutades. Projekti lõpetab ühisloominguna valmiv lastemuusikal- Ristikheina lugu.
 • PRIA rahastatud Koolikava kaasnevate haridusmeetmete taotlus summas 2174  õppekäikudeks Piimandusmuuseumisse, Põllumajandusmuuseumisse ja taludesse ( Üvasi OÜ, Andri- Peedo OÜ, OleMari OÜ, Süvahavva loodustalu), ning kooliminevate rühmade osalemiseks õpitoas “Lapsed, muld ja permakultuurid”. Lisaks  saab projekti toel osta erinevaid aiatarbeid laste tegutsemiseks loodaval kasvualal.
 • Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondi taotlusvooru “Mitmekesine ja kvaliteetene haridus digitaalse õppevaraga” toetus projektile “”Digipedagoogika järjepidev rakendamine Ristikheina lasteaias” 2030 eurot uute haridusrobootika vahendite ostmiseks. Projekti toel soetati 13 uut IT-vahendit, koostati õppevara ning võeti vahendid õppetöö mitmekesistamiseks kasutusse.
 • PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete all kirjutatud projekt kogumaksumusega 2182 eurot, millest PRIA toetuse summa 1353,78. Projekti tulemusel külastavad lapsed suurtootmisega tegelevaid talusid ning saavad ülevaate piimasaaduste tootmisest lähiminevikus ja tänapäeval. Õuesõppe läbiviimiseks rahastab projekt erinevaid õuesõppe vahendeid.
 • Tartu Linnavalitsuse rahastatud õppekava toetav projekt “Ristikhein seikleb Tartus” summas 1452 eurot. Projekti käigus tutvuvad lapsed laiahaardeliselt kodulinna ajaloo, kultuuri ja vaatamisväärsustega. Projekti tulemusel valmib Tartu linna tutvustav lauamäng, mis on Ristikheina lasteaia poolt kingituseks kodulinnale ja kõikidele Tartu lasteaedadele. Lauamängu saab välja printimiseks alla laadida siit: https://drive.google.com/file/d/1LmJ7W95T3qCnmMZGCQCJqTzbi2ntXTPF/view?usp=share_link
 • Harno ProgeTiigri seadmete taotlusvooru kaudu sai lasteaed 1504.96 euro suuruse rahastuse õppeotstarbeliste robootiliste vahendite soetamiseks.
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastati projekti kogumaksumusega 500 eurot. Programmi tegevusteks on kooliminevatele lastele suunatud õppekäigud.
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ProgeTiigri seadmete sihtfinantseering robootiliste vahendite soetamiseks summas 758,50 eurot.
 • PRIA projekt meetme „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“ alt kogumaksumusega 3037 eurot, millest PRIA toetus projektile on 1992 eurot. Projekti tegevustena käisid lapsed õppekäikudel talus ja Eesti Piimandusmuuseumis ning osalesid töötubades.  Lasteaiale osteti suur kasvuhoone mõõdus 3×6 m ja kolm kasvulava, aiatööks vajalikke vahendeid lastele ning taimede seemneid.
 • Tartu Linnavalitsuse rahastatud õppekava toetav projekt “Ristikhein keskendub headele emotsioonidele”, millega loodi võimalused laste emotsionaalse tasakaalu ja keskendumisvõime arengu toetuseks. Valmib suur ja mitmekesine üldkasutatav motoorikasein. Projekti maksumus 1431 eurot, millest toetuse summa 1041 eurot.
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus toetas läbi ProgeTiigri programmi lasteaia projekti hariduslike robotite ostmiseks summas 747.30 eurot.
 • Projekt Keskkonna Investeeringute Keskusele, millega KIK finantseerib laste õppeprogramme 648 euroga. Projekti eesmärk on anda lastele täiendavaid teadmisi õppekava “Mina ja keskkond” valdkonnas, valitud külastuskohad toetavad igapäevast õppetegevust. Laste teadmised laienevad loodusest, loomadest ja füüsikalistest nähtustest.
 • Projekt „ Teraapiad – lapse arengu ja toimetuleku toetajad“ on kirjutatud SA INNOVE meetmele „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“. Projekti rahastavad Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja fond „Eesti tuleviku heaks“ 8864,02 euroga. Projekt sisaldab täiendkoolitusi lasteaedade õpetajatele, Narva lasteaia Pingviin külastust ning ühistööna mentori töö põhimõtete koostamist. Projektist saavad kasu ka Tartu lasteaiad Hellik, Kannike ja Rukkilill. Projekti kirjutas ja juhib Tartu Lasteaed Ristikhein.
 • PRIA projekt meetme „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“ alt kogumaksumusega 3288,08 eurot, millest PRIA toetus projektile on 2823,40 eurot. Projekti eesmärkideks on kujundada lastes puu- ja köögiviljade tarbimise harjumus ning tõsta laste teadlikkust maaelust ja mahetootmisest.
 • Tartu Linnavalitsuse poolt rahastatavate õppekava rakendamist toetavate projektide konkursil tunnistati toetusvääriliseks projektid “Õuesport teeb lapsed õnnelikuks” summaga 1012 eurot, “Loodusega kasvab nii väike kui suur” summaga 354 eurot ja “Loodusnurga loomine ja kujundamine. Putukahotell.” summaga 621 eurot.
 • Projekti „Kaasav haridus – teooria ja praktika“ maksumusega 2918,50 eurot rahastavad Euroopa Liit ja fond “Eesti tuleviku heaks”. Kaastaud on Tartu lasteaiad Kannike ja Rukkilill. Projekti toel toimuvad õpetajate õppereisid Tallinna Käo Tugikeskusesse ja Keila SOS Lastekülla.
 • Projekti „Ristikheina lapsed õpivad metsas, talus, muuseumis ja erinevatel loodusradadel“ rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti tegevusteks on õppekäigud ja –programmid. Projekti üldmaksumus on 2365 eurot.
 • PRIA projekt meetme „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“ alt kogumaksumusega 3288,08 eurot, millest PRIA toetus projektile on 2823,40 eurot. Projekti eesmärkideks on kujundada lastes puu- ja köögiviljade tarbimise harjumus ning tõsta laste teadlikkust maaelust ja mahetootmisest.
 • Tartu Linnavalitsuse poolt rahastatud õppekava toetav projekt “Ristikhein liigub nutikalt” laste aktiivse liikumise suurendamiseks nii õues kui toas läbi nutivahendite kasutamise. Toetatav summa 1519,77, lisandub omafinantseering 325 eurot.
 • Projekti „Kaasav haridus – teooria ja praktika“ maksumusega 2918,50 eurot rahastavad Euroopa Liit ja fond “Eesti tuleviku heaks”. Kaastaud on Tartu lasteaiad Kannike ja Rukkilill. Projekti toel toimuvad õpetajate õppereisid Tallinna Käo Tugikeskusesse ja Keila SOS Lastekülla.
 • Projekti „Ristikheina lapsed õpivad metsas, talus, muuseumis ja erinevatel loodusradadel“ rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti tegevusteks on õppekäigud ja –programmid. Projekti üldmaksumus on 2365 eurot.
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekt „Tartu Ristikheina lasteaia lapsed avastavad loomade ja kalade maailma“
 • Eesti Muusikakoolide Liit toetas EV 100 raames ühiskingitusena projekti „Igal lapsel oma pill“. Toetatud summa 290 eurot.
 • Eesti Kultuurkapital rahastas projekti „Soetada Tartumaa (Äksi) rahvariided Tartu lasteaia Ristikhein 12 tüdrukule ja 12 poisile“ Toetatud summa 1057 eurot. Lisandus lasteaia omafinantseering 1057 eurot.
 • Tartu Linnavalitsuse poolt rahastatud õppekava toetav projekt “Ropkamõisa tantsu- ja laulupidu”. Toetatud summa 522 eurot, omafinantseering 96,70. Toimunud Ropkamõisa tantsu- ja laulupidu oli piirkonna laste kingitus EV 100 juubeliks.
progetiiger_programm