Lasteaed avatud 7.00-18.00

Lasteaia avamine 7.00
7.00-7.30 avatud valverühm
lapsvihmamantlis_pilt
7.00-8.20
Mäng ja individuaalne töö lastega
laps_mängukaameraga_pilt
8.30-9.00
Hommikusöök
9.00-12.00
Õppetegevused toas ja õues. Mäng.
poiss_pargis_kiikumas_pilt
12.00-13.30
Lõunasöök
laps_söömas_pilt

12.00-12.30 sõimerühmad

12.15-12.45 liitrühm

12.30-13.00 aiarühmad ja tasandusrühmad

12.50-13.30 koolieelikute rühmad

13.00-15.00
Puhkamine
laps_pikutamas_pilt

 

Valmistumine puhkamiseks ja puhkeaeg (vanemal rühmal 13.30-15.00)

15.00-16.00
Laste vaba tegevus
lapsed_õues_mängimas_pilt

 

Mängud ja ringide töö

16.00-16.30
Õhtuoode
16.30-18.00
Laste vaba tegevus
õpikud_pilt

 

Mängud. Lastega individuaalne tegevus.

Info vahetamine lastevanematega. Ringide töö

18.00
Lasteaia sulgemine