Nii nagu looduses on hiireherned paljude õite ja vartega ravimtaimed, on ka meie rühm mitmetahuline: õppimine ja mäng, reaalsus ja fantaasia, loovus ja teadus käivad käsikäes. Kasutame projektõpet, laste huviga arvestamine on meile enesestmõistetav. Peame oluliseks, et laps suudab iseseisvalt otsustada ja ise tegutseda. Oleme aktiivsed, uudishimulikud ja uuele avatud.

Õpetaja:  Inna Männiste

Assistent: Jane Kuus

Õpetaja abi: Mari Hummal

Telefon: 57702711

 

Karukellad on tõhustatud tuge vajavate laste rühm, kus väärtustatakse iga lapse eripära ja ainulaadsust. Toetame koos tugispetsialistidega lapse võimete igakülgset arengut, luues talle võimalusi mitmekesisteks tegevusteks erinevates olukordades ja erinevatel viisidel. Õppetegevustes kasutame laste huvidest ja arengutasemest lähtuvat projektõpet. Karukellade rühmas on heasoovlik, üksteist arvestav ja toetav õhkkond, me peame oluliseks koostööd lapsevanematega.

Õpetajad: Aulika Karo ja Krista Taaler

Rühma logopeed: Leena Mägi

Õpetaja abi: Loona Helimets

Telefon: 59199108

Sinilillede rühmas käivad särasilmsed, energilised ja uudishimulikud lapsed. Peame oluliseks omavahelisi häid suhteid. Sinililledele meeldib meisterdada, jutustada, uurida ja avastada, ringi rännata ja õhinaga uusi teadmisi ning oskusi omandada. Sageli rändame lasteaiast kaugemale maailma avastama ja uusi seiklusi otsima. Me hoolime loodusest ja oskame seda hoida.

Õpetaja: Evelin Piir

Assistent: Iivi Ojarand

Õpetaja abi: Eili Kõiv

Telefon: 59199112

voililled_logo

Võilillede rühmas käivad 1,5-3 aastased lapsed, kes on oma lasteaiateed alustamas. Oleme hoolivad ja positiivsed, avatud koostööle lastevanematega ja loome igale lapsele turvalise keskkonna lasteaiaga kohanemiseks. Võililled õpivad mängides ja mängivad õppides!

Õpetajad: Kaidi Meus ja Ene Põllupüü

Õpetaja abi: Margit Papp

Telefon:  59199101

maikellukesed_logo

Iga päev Maikellukeste rühmas on laste enda loodud seiklus, kus ise loovalt maailma avastada. Ühel päeval on nad avastajad, uurijad, õpetajad või teadlased, ja järgmisel päeval juba näitlejad, superstaarid või hoopis sportlased. Kindel on see, et läbi mängu saavad lapsed tulevikuks vajalikke kogemusi ja oskusi. Õpetajate missiooniks on julgustada, toetada ja suunata lapsi nende seiklustes.

Õpetaja: Kadi Laarmann

Assistent: Hanna Jõgi

Õpetaja abi: Pille Talv

Telefon: 57838398

paasusilmad_logo

Pääsusilmade rühm on sõimerühm. Üheskoos kasvame, mängime, seikleme, avastame ja õpime. Pöörame suurt tähelepanu õues tegutsemisele, ümbritsevale loodusele ning lasteaia ja kodu koostööle. Kujundame lastes läbi eeskuju sõbralikkust, uudishimu ja iseseisvust. Pääsusilmade õpetajad on loovad, ettevõtlikud ja südamlikud, kes ühiselt toetavad lapsi teel nende suurde maailma, pakkudes lastele turvalist ja õnnelikku lapsepõlve. Pisikeste sammudega suurte tegudeni!

Õpetajad: Kristiina Kool ja Katrin Piirak

Õpetaja abi: Tiina Rannu

Telefon: 5139721

kassikapad_logo

Kassikäppade rühm on rõõmus ja lapse arengut toetav. Oleme uudishimulikud, loovad ja mängulised. Õppetöö rühmas on jaotatud alagruppidesse. Märkame rühmas iga last, oleme neile toeks ja julgustame. Edusammude üle rõõmustame koos ja ei ole kitsid kiituse osas. Kassikäppade rühmas käivad tõhustatud tuge vajavad 3-7 aastased lapsed.

Õpetajad: Signe Paap ja Iiri Vahtra

Õpetaja abi: Marika Jalak

Rühma logopeed: Grete Täkker

Telefon: 57880226

nurmenukud_logo

Meie rühma lastele meeldib üle kõige mängida, joosta ja laulda. Me usume, et kõik homsed lilled on peidus tänastes seemnetes. Oleme hoolivad ja toetavad. Peame oluliseks, et kõikidel lastel oleks rühmas hea olla.

Õpetajad: Airi Mandel ja Anna-Kaisa Nõmme 

Õpetaja abi: Tiia Tamm

Telefon: 59199106

laanelilled_logo

Laanelillede rühma hommikud algavad sooja tervitusega ja lõpevad mõnusa sõbrakalliga. Meie rühma tüdrukud ja poisid on rõõmsad ja aktiivsed, ääretu uudishimuga, avatud kõigele uuele. Huvitav on tegutseda nii toas kui õues, kõike ise teha ja uusi oskusi omandada. Õpetajad on kohanenud kiireteks elumuutusteks ja tegevuste ümberorganiseerijateks. Nii kasvavad ja arenevad nad üheskoos.

Õpetajad: Piret Krõlov ja Keiu Kollist

Õpetaja abi: Silvi Sõna

Telefon: 59199109

Meie rühma kullerkupud on ühed vahvad ettevõtlikud nupud. Tegevusteks võtame aega  ja kasutame projektiõpet, mille ideed tulevad lastelt. Julgustame olema loovad, ettevõtlikud, uudishimulikud, elust rõõmu tundvad lapsed. Aitame kasutada õppimisel kõiki oma meeli, kogeda ümbritsevat maailma läbi kunsti, muusika ja liikumise. Innustame arutlema ja oma arvamust avaldama. Aitame teha väikseid samme suure, laia maailma poole. 

Õpetajad: Marge Lehtmets ja Birgit Lepik

Õpetaja abi: Kaili Laantee

Telefon: 59199107

tahtheinad_logo

Luues turvalise, samas mängulise ning valikuid ja avastamisrõõmu pakkuva keskkonna, väärtustame lapse individuaalsust ja õigust õnnelikule lapsepõlvele. Tähtheinad on looduses tagasihoidlikud taimed, ent õitsedes moodustavad tiheda võrgustiku, nii peame meiegi tähtsaks tihedat koostööd, märkame ja tunnustame oma kaaslasi.

Õpetajad: Kadi Vesi ja Merike Piisang-Piir

Õpetaja abi: Kelly Suits

Telefon: 59199111