Hoolekogu

Info 2022/2023 õ.a. hoolekogu tegemistest:

Hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 02.novembril 2022.a. algusega kell 17.00 aadressil Taara pst 8.
Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine.
2. Hoolekogu esimehe valimine
3.Hoolekogu aseesimehe valimine.
4.Hoolekogu protokollija valimine
5.Ülevaade rühmadest
6.Ülevaade lasteaia põhihoone ehituse ajakavast ja momendi seisust.
7.Ülevaade projektidest.
8.Ristikhein – ettevõtlik lasteaed. Tutvustame põhimõtteid ja väljundeid.
9.Kohal algatatud küsimused.

Tartu Lasteaed Ristikhein hoolekogu on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna 10.10.2022.a otsusega

Hoolekogu esimees 2022/2023 õ.a.:

Priit Laos

e-mail: priitlaos@gmail.com

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord: Tartu Linnavolikogu 05.10.2021.a. määrus nr. 23