Hoolekogu

Info 2022/2023 õ.a. hoolekogu tegemistest:

      Tartu Lasteaia Ristikhein hoolekogu koosolek

       Toimumise aeg: 06. märtsil 2023.a. algusega kell 17.00
       Koht: Taara pst 8

Päevakord:

1.Lasteaia kollektiivpuhkus 01.-31.juuli 2023.a.
2.Üleminek toitlustusteenusele lasteaia põhimajas Ropka tee 25.
   Ülevaade hankekomisjoni tööst.
3.Lasteaia 2022. eelarve aasta majandusaruanne. (Edastatakse elektrooniliselt)
4.Lasteaia peahoone rekonstrueerimistööd ja tähtajad.
5.Ülevaade projektidest ja Ettevõtliku Kooli rakendamisest.
6.Ülevaade lasteaia põhihoone ehituse ajakavast ja momendi seisust.
7.Kohal algatatud küsimused.

 

Tartu Lasteaed Ristikhein hoolekogu on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna 10.10.2022.a otsusega

Hoolekogu esimees 2022/2023 õ.a.:

Priit Laos

e-mail: priitlaos@gmail.com

Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord: Tartu Linnavolikogu 05.10.2021.a. määrus nr. 23