Ristikhein

Virtuaaltuur

Lühitutvustus ja eripära

Lasteaed Ristikhein asub Ropka linnaosas, looduskaitse all olevas Ropkamõisa pargis. Linna lasteaedade puhul haruldane looduslik keskkond avara õueala ja seda ümbritseva heakorrastatud pargiga on väärtus, mida nii lapsed, vanemad kui töötajad kõrgelt hindavad. Park võimaldab lastel loodusega lähedalt tutvuda, lisaks paljudele erinevatele puuliikidele ja putukatele on mõnikord näha ka siili, jänest või rebast. Tänu pargile saab mitmekülgselt tegeleda laste füüsilise arendamisega. Lasteaias on olemas suusad, talvel tehakse parki suusarajad. Lasteaias on oma õppeaed marjapõõsaste, peenarde ja kasvuhoonega. Ristikheina lasteaed on ülemaailmse keskkonnahariduse programmi Roheline Kool liige. 

Lasteaed käib kaasas ühiskonna muutuste ja arenguga, mis avaldub innovaatilises mõtteviisis, soovis pidevalt areneda ja lastele parimat arengukeskkonda pakkuda. Ristikheina lasteaias  töötavad professionaalsed ja avatud õpetajad, kes kasutavad innovaatilisi õppemeetodeid (projekt-, seiklus-, digi- ja õuesõpe). Toetatakse lapse igakülgset arengut, et ta saaks hakkama tänapäeva muutuvas maailmas. Suuremat tuge vajavatele lastele on välja töötatud toimiv tugivõrgustiku süsteem. Lasteaias on kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid. Järjepidevalt taotletakse läbi erinevate projektide rahastust lisavahenditele ja -võimalustele. Ristikheina lasteaed on Ettevõtliku Kooli haridusvõrgustiku liige. Laste igakülgset arengut toetavad huviringid. Olenevalt lapse vanusest on võimalik valida 10- 12 huviringi vahel.

Ristikheina lasteaia põhiväärtusteks on 

USALDUS, POSITIIVSUS, KOOSTÖÖ, PROFESSIONAALSUS, PÜHENDUMUS